ایجاد مدل سوختگی در موش صحرایی

جهت بررسي تغییرات بافتی پوست، در طی روند  التیام سوختگی پوست از موش صحرایی یک جنس و در محدوده وزنی 300-250 گرمی استفاده می شود. شرایط نگهداری برای تمام موشها یکسان خواهد بود. موش ها توسط کتامین و زایلازین بیهوش شده و پشت شان( ناحیه بین scapula و ischial tuberosity ) برای ایجاد سوختگی تراشیده (shave) و توسط بتادین اسکراب خواهد شد. سوختگی به روش  استاندارد موجود در مقالات ایجاد می شود. اندازه زخم 2*2 سانتی متر می باشد. درجه سوختگی ایجاد شده بستگی به نوع مطالعه خواهد شد. . بدین صورت که سوختگی توسط دستگاه استاندارد ایجاد سوختگی ایجاد می گردد. مدت زمان تماس فلز با پوست 10 ثانیه بدون اعمال فشار می باشد وجهت ایجاد سوختگی درجه دو باید از دمای 110 درجه سانتی گراد استفاده کرد.

در طول دوره درمان سطح زخم تمامی موشها هر روز توسط سرم فیزیولوژی شستشووسپس بانداژ میشود این شرایط برای تمامی گروه ها یکسان است.   بسته به نوع مطالعه نمونه برداری در روزهای  3، 7، 14 و 21 بعد از ایجاد سوختگی انجام می گیرد.  جهت بررسی تغییرات بافتی پوست از رنگ آمیزی تری کروم و هماتوکسین-ائوزین استفاده خواهد شد. نمونه‌هاي برداشت شده داخل محلول پايدار كننده فرمالين 10% به آزمايشگاه پاتولوژي انتقال یافته و 24 ساعت بعد محلول فرمالین عوض می شود. پس از تهیه، لامها مورد بررسی هیستوپاتولوژیکی قرار خواهند گرفت.

آدرس: تهران

تلفن:09905770826

دورنگار:

از طریق ارسال ایمیل با ما در ارتباط باشید