فروش انواع حیوانات آزمایشگاهی

این مجموعه آمادگی تهیه وتوزیع کلیه حیوانات آزمایشگاهی جهت پروزه های تحقیقاتی  دانشجویان و مراکز تحقیقاتی را دارد.

آدرس: تهران

تلفن:09905770826

دورنگار:

از طریق ارسال ایمیل با ما در ارتباط باشید